Πλαστικά καπάκια - Ανακύκλωση στο Σχολείο μας


Επτάμιση σάκοι με πλαστικά καπάκια ήταν το προϊόν της προσπάθειας ανακύκλωσης του Σχολείου μας. Το υλικό αυτό αφ' ενός θα ανακυκλωθεί και δε θα επιβαρύνει το περιβάλλον, αφ' ετέρου θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρία μέσω της αγοράς αναπηρικών αμαξιδίων.

Μπράβο στα παιδιά μας για την ευαισθητοποίησή τους και τη συμμετοχή στην προσπάθεια!!!