Αναμνηστική φωτογράφηση του Σχολείου μας


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Μαΐου 2017, αναμνηστική φωτογράφηση των δύο τάξεων του Πειραματικού Νηπιαγωγείου, του 2θεσίου Δημοτικού, και των τάξεων Α, Β, Γ και Ε του 8θεσίου Δημοτικού. Τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί η φωτογράφηση των δύο τάξεων που απομένουν, Δ και Στ του 8θεσίου Δημοτικού.