Ημερήσια Παιδική Κατασκήνωση Δήμου Πατρέων


Ανακοινώθηκε από τον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) η συνέχεια της λειτουργίας της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης, 5ο θερινό ΚΔΑΠ στην Πλάζ του ΕΟΤ, και η έναρξη λειτουργίας της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης, 6ο θερινό ΚΔΑΠ στα Ροΐτικα.

Η λειτουργία των Θερινών ΚΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί από 19/6/2017 έως και 11/8/2017 διαρθρωμένη σε 4 περιόδους διάρκειας 2 εβδομάδων έκαστη.

Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν θα είναι ηλικίας 8-14 χρονών και η τοποθέτηση τους στις Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις, μετά από την επιλογή τους, θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.

Η επιλογή των παιδιών, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα γίνει βάσει των κριτηρίων, τα οποία έχουν ορισθεί με την υπ΄αριθμ. 30 Απόφαση της 3ης /10-2-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Η μεταφορά των παιδιών θα γίνεται με μισθωμένα λεωφορεία. Η ημερήσια απασχόληση θα περιλαμβάνει, πλήρη διατροφή και δραστηριότητες για δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας, υλοποίηση δράσεων έκφρασης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, θα διατίθενται και θα κατατίθενται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΟΔΗΠ, Γούναρη 76 στον 1ο όροφο από 15/5/2017 έως 2/6/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στον ΚΟΔΗΠ τηλ: 2610-390971