Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ


Το Σχολείο μας συμμετέχει και φέτος στο πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που υλοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας ως τελικό αποδέκτη το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της χώρας.

Το Πρόγραμμα καταγράφει και αξιολογεί διαχρονικά διάφορες παραμέτρους υγείας των μαθητών, ενώ μέσα από παράλληλες δράσεις παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας, έχοντας ως κεντρικό άξονα την προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

Τα υπό αξιολόγηση χαρακτηριστικά των παιδιών περιλαμβάνουν:

- Σωματική διάπλαση (ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης)

- Φυσική κατάσταση ( παλίνδρομο τεστ αντοχής 20μ, άλμα σε μήκος χωρίς φορά, αναδιπλώσεις σε 30 δευτερόλεπτα, παλίνδρομο τεστ ταχύτητας 10Χ5 μέτρα, δίπλωση από καθιστή θέση με τεντωμένα γόνατα)

- Επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας

- Καθιστικές Δραστηριότητες

- Διατροφικές Συνήθειες

Μπορείτε να δείτε τα περιγραφικά αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στον ακόλουθο σύνδεσμο http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/EyzinProject/ResultsSV.aspx?ArticleID=10#.WQrBSsYlGUk