Συμμετοχή του Σχολείου μας στο 9ο Συνέδριο ΤΠΕ


Το Σχολείο μας εκπροσωπήθηκε στο 9ο Συνέδριο ΤΠΕ, στην Ερμούπολη της Σύρου στις 28-30 Απριλίου 2017. Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το Σχολείο μας συμμετείχε με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

- Creating European comic (hi)stories and interacting in real time via chat , Παρούση Μαρία, Νικολάου Άννα, Κριπαροπούλου Αντιγόνη, Αλεξόπουλος Χαράλαμπος, Ρέντιτ Μαρία

- Διδακτική εφαρμογή ενός πρότζεκτ με διαφοροποιημένη διδασκαλία και αντεστραμμένη τάξη, Σαμάντα Αγγελική,Κοκκινάκη Αριάδνη

- Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χρήση προσομοίωσης και φυσικών διεπαφώνστα Φυσικά ΣΤ, Τσέζου Αθηνά-Σπυριδούλα,Κουτσομητρόπουλος Δημήτριος

- «Myself, my school, my town» -Δράση eTwinning για την επιτυχή μετάβαση από τον εαυτό στους άλλους, Φλίγκου Ιωάννα, Παρούση Μαρία, Λάμπρου Αθηνά

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας!!!