Καλή Ανάσταση!!!


Ο Σύλλογος Γονέων εύχεται σε όλη την οικογένεια του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών Καλή Ανάσταση!!!