Το Νηπιαγωγείο μας απέκτησε καινούριο CD Player


Ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Πειραματικού Νηπιαγωγείου ο Σύλλογος Γονέων αγόρασε ένα καινούριο CD Player για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των νηπίων μας.