Πρόγραμμα Δειγματικών Διδασκαλιών στο Σχολείο μας


Την Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Δειγματικών Διδασκαλιών του Σχολείου μας που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο του Σχολείου και της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΠΕ Αχαΐας κ. Νικόλαο Δελέγκο.

Τελευταία διδασκαλία στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά (4ωρο) στην Στ' Τάξη από την κ. Ινές Τσέζου. Παρευρέθηκε και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής κ. Θ. Μπαρής.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί διδασκαλίες από τις κυρίες: Νικολάου Άννα (Ε' Τάξη), Κριπαροπούλου Αντιγόνη (Δ' Τάξη), Φλίγκου Ιωάννα (Γ' Τάξη), Ναλπάντη Μαρία (Β' Τάξη), και Σαμαντά Αγγελική, Κοκκινάκη Αριάδνη (Α' Τάξη). Τις διδασκαλίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 δάσκαλοι της 1ης Περιφέρειας.

Συγχαρητήρια σε όλο το Εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου μας!!!