Τρεις Ιεράρχες - Προστάτες της Ελληνικής Παιδείας και των Γραμμάτων


Δεν υπάρχει άλλη σπουδαιότερη τέχνη από την παιδαγωγική. Γιατί τι μπορεί να είναι ίσο με τη διαπαιδαγώγηση της ψυχής και τη διάπλαση της διάνοιας των νέων;

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ομιλία ΝΘ'

Οι Τρείς Ιεράρχες, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπήρξαν επιφανείς πατέρες του 4ου αιώνα με σημαντική Ελληνική παιδεία, και μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη των γραμμάτων και της φιλανθρωπίας. Ήδη από τον 11ο αιώνα καθιερώθηκε η κοινή γιορτή τους στις 30 Ιανουαρίου για να καταδείξει τις εξέχουσες φυσιογνωμίες τους και τη συνεισφορά τους στην Ελληνική και χριστιανική παιδεία. Το 1841, αμέσως μετά την απελευθέρωση, η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε η 30η Ιανουαρίου να θεωρείται γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων, πράγμα που αργότερα αναγνωρίστηκε με σχετική νομοθεσία και από την Πολιτεία.

Το σχολειό μας τίμησε σήμερα τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών με εκκλησιασμό στον πανηγυρίζοντα Πανεπιστημιακό Ναό των Τριών Ιεραρχών στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών.