Όταν ο πίνακας μας εμπνέει

Η τέχνη στο επίκεντρο.... Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πάτρας