Το Σχολειό μας χιονισμένο

Το Σχολειό μας χιονισμένο σήμερα 7 Ιανουαρίου 2017