Συνάντηση Γνωριμίας με το Διευθυντή του 8θεσίου Δημοτικού Σχολείου

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας με το Διευθυντή του 8θεσίου Δημοτικού Σχολείου.

Κατά τη συνάντηση υπήρξε ενημέρωση του Διευθυντή σχετική με τις δράσεις τις οποίες προτίθεται να αναλάβει κατά προτεραιότητα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Υπήρξε επίσης συζήτηση για προβλήματα που αντιμετωπίζει το Σχολείο και τρόπους με τους οποίος ο Σύλλογος θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυσή τους.