Παραλαβή των 75 ipad από τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης

Την Πέμπτη δόθηκαν, στους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης, ipad για την αξιοποίησή τους στο πιλοτικό πρόγραμμα της ψηφιακής διδασκαλίας. Ο όμιλος QUEST διέθεσε 1.000 iPad 4G στο Υπ. Παιδείας και με αφορμή το νέο μεγάλο πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης των Πειραματικών δημοτικών σχολείων που υλοποιείται από την ηγεσία του Υπ. Παιδείας, το σχολείο μας παρέλαβε και διέθεσε σε όλους τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης iPad για την αξιοποίηση τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σκοπός του σημαντικού αυτού προγράμματος είναι, αφενός η ενσωμάτωση και χρήση των ψηφιακών μέσων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, και αφετέρου η ενίσχυση με συστηματικό τρόπο της βιωματικής και ανακαλυπτικής διδασκαλίας.