Αναβολή εκλογών

Οι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 17/11 εκλογές ματαιώνονται ελλείψει του απαραίτητου αριθμού υπιψηφιοτήτων. Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για την διενέργεια Γενικής Συνέλευσης και την προκήρυξη νέας ημερομηνίας διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.